Άνοιγμα και κλείσιμο του κουίζ

Μπορείτε να καθορίσετε ένα (ενδεχομένως ανοιχτό) χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο οι μαθητές θα μπορούν να αποπειραθούν το κουίζ. Οποιαδήποτε στιγμή εκτός του διαστήματος αυτού οι απόπειρες δεν θα επιτρέπονται, αλλά οι καθηγητές θα μπορούν να βλέπουν το κουίζ για να μπορούν να σιγουρευτούν ότι λειτουργεί όπως πρέπει.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English