Ερωτήσεις σωστό/λάθος

Προς απάντηση σε ένα ερώτημα (που μπορεί να περιλαμβάνει μια εικόνα) ο μαθητής καλείται να επιλέξει Σωστό ή Λάθος.

Άν είναι ενεργοποιημένη η ανάδραση, τότε το αντίστοιχο σχόλιο εμφανίζεται μετά την ολοκλήρωση του κουίζ. Για παράδειγμα, αν η σωστή απάντηση είναι "Λάθος" αλλά ο μαθητής έχει (λανθασμένα) απαντήσει "Σωστό", τότε εμφανίζεται το μήνυμα ανάδρασης για την επιλογή "Σωστό".

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English