Πόροι Προγράμματος

Ένας πόρος Προγράμματος είναι ένας εξωτερικός πόρος που μπορεί να δέχεται δεδομένα από το Moodle.

Τα δεδομένα περνούν μέσα από το HTTP GET (σαν μέρος του URL) και περιλαμβάνουν:

  • extern_nav: το URL από το οποίο καλούνται οι πόροι
  • extern_usr: το όνομα χρήστη του τρέχοντος χρήστη
  • extern_nam: το πλήρες όνομα του τρέχοντος χρήστη
  • extern_tim: η τρέχουσα ώρα
  • extern_pwd: ένας μοναδικός κωδικός πρόσβασης

Όλα αυτά με σκοπό να ξαναελεγχθούν καποια στιγμή στο άμεσο μέλλον.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English