Επιτρέπονται τα δυαδικά αρχεία

Υπάρχουν 2 δυνατότητες:

  1. Είναι εφικτό το ανέβασμα και η χρήση εικόνων σε wiki-pages. Για την επεξεργασία μιας σελίδας υπάρχει και μια φόρμα ανεβάσματος αρχείων. Μετά από ένα επιτυχημένο ανέβασμα δίνεται κώδικας εικόνας, ο όποιος μπορεί να εμφωλευτεί σε σελίδες με τη χρήση τετραγώνων παρενθέσεων. Για παράδειγμα: [internal://myimage.gif].
  2. Είναι δυνατή η επισύναψη αρχείων σε μια Wiki Page; η εμφάνιση τους γίνεται με την λειτουργία επισυνάψεις . Το μέγεθος καθορίζεται από το Moodle.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English