Επιλογές HTML

Παρέχονται οι εξής δυνατότητες:

Χωρίς HTML
Όλες οι ετικέτες HTML (HTML-Tags) αποφεύγονται. Η διαμόρφωση (formatting) γίνεται μέσω WikiWords. Όλα τα φίλτρα λειτουργούν κανονικά.
Ασφαλής HTML
Ορισμένες ετικέτες (tags) επιτρέπεται να λειτουργούν και να προβάλλονται. Όλα τα φίλτρα που απαιτούν ετικέτες (tags) είναι απενεργοποιημένα!
Μόνο HTML
Δεν υπάρχουν WikiWords, μόνο HTML. Η επιλογή αυτή επιτρέπει τη χρήση επεξεργαστή HTML (HTML-Editor).

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English