Προσθήκη αρχικού περιεχομένου

Πρόκειται για το αρχικό περιεχόμενο στο Wiki.

Αν επιθυμείτε το δικό σας αρχικό περιεχόμενο, δημιουργήστε το σε αρχεία κειμένου (text-files) και φορτώστε το σε κατάλογο στην περιοχή με τα αρχεία μαθημάτων. Επιλέξτε έπειτα ένα από τα αρχεία στην αρχική σελίδα. Όλες οι σελίδες σε αυτό τον κατάλογο θα αποτελούν το αρχικό περιεχόμενο κάθε νέας δομής wiki που δημιουργείται σε αυτό το wiki, και η επιλεγμένη σελίδα θα αποτελεί την πρώτη σελίδα.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English