Επαναφορά σελίδων

Αν κάποιος προσθέσει η τροποποιησει περιττό περιεχόμενο στις wiki σελίδες σας, μπορεί να επιθυμείτε αυτόματα να επαναφέρετε τις αλλαγές σβήνοντας όλες τις εκδόσεις των σελίδων που περιέχουν μια βασική συμβολοσειρά στο πεδίο {author} (συνήθως μια διεύθυνση IP ή ένα host name)

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English