Καθαρισμός σελίδων

Αυτή η λειτουργία καθαρίζει όλες τις προηγούμενες εκδόσεις των σελίδων που είναι αποθηκευμένες στη βάση και απλά κρατά τις πιο καινούριες.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας