Επιλογές διαχείρισης για τον διδασκόμενο

Ορισμένες επιλογές διαχείρισης μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν για τους διδασκόμενους. Όταν είναι ενεργοποιημένες, οι επιλογές αυτές ισχύουν για wiki που είναι επεξεργάσιμα από διδασκόμενους. Όταν είναι απενεργοποιημένες, δεν εμφανίζονται στο μενού διαχείρισης.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English