Επιλογές αυτόματης σύνδεσης Wiki

Σε ορισμένες καταστάσεις, μπορεί να μην θέλετε  την αυτόματη ρύθμιση βασισμένη στις CamelCase λέξεις . Εάν αυτό είναι έτσι, τσεκάρετε το τετραγωνάκι για να θέσετε εκτός λειτουργίας την ρύθμιση CamelCase.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-- CamelCase είναι μία τυποποημένη λειτουργεία του wiki, και η επενεργοποίειση της μπορεί να προκαλέσει άλλες wiki εισαγωγές να μην λειτουργούν σωστά.. Χρησιμοποιήστε αυτή την λειτουργεία μόνο αν είστε απολύτος σίγουρος ότι δεν θέλετε την CamelCase ρύθμιση.

 

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English