Αρχικό όνομα σελίδας για το wiki

Εάν θέλετε το πρώτο όνομα σελίδων wiki να είναι κάτι άλλοεκτός από το όνομα wiki, μπορείτε να το διευκρινίσετε εδώ. Αυτό το όνομα θα γίνει η πρώτη σελίδα του wiki για κάθε δημιουργημένη περίπτωση αυτού του wiki.

Εάν αφήσετε κενό αυτό το πεδίο, το όνομα κάθε αρχικής σελίδας θα είναι το όνομα wiki, εκτός αν επιλέκσετε μια σελίδα στό 'initial page' πεδίο.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English