Τύποι Wiki

Υπάρχουν τρεις τύποι wiki: Εκπαιδευτής, Ομάδες, Εκπαιδευόμενος. Επιπλέον, όπως σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, το wiki έχει τις εξής επιλογές ομάδας Moodle: "Χωριστές ομάδες" "Καμίας ομάδα" και "Ορατές ομάδες". Αυτό οδηγεί στις ακόλουθες εννέα δυνατότητες:

 

Καμία ομάδα

Χωριστές ομάδες

Ορατές ομάδες

Εκπαιδευτής

Υπάρχει μόνο ένα wiki που μόνο ο εκπαιδευτής μπορεί να επεξεργαστεί. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να δουν το περιεχόμενο.

Υπάρχει ένα wiki για κάθε ομάδα, το οποίο μόνο ο εκπαιδευτής μπορεί να επεξεργαστεί. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να δουν μόνο το wiki της ομάδας τους.

Υπάρχει ένα wiki για κάθε ομάδα, το οποίο μόνο ο εκπαιδευτής να επεξεργάζεται. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να βλέπουν τα wikis όλων των ομάδων.

Ομάδες

Υπάρχει μόνο ένα wiki. Ο εκπαιδευτής και όλοι οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να δουν και να επεξεργαστούν αυτό το wiki.

Υπάρχει ένα wiki ανά ομάδα. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να βλέπουν και να επεξεργάζονται το wiki της ομάδας τους μόνο.

Υπάρχει ένα wiki ανά ομάδα. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να επεξεργάζονται το wiki της ομάδας τους μόνο. Μπορούν να βλέπουν τα wikis όλων των ομάδων.

Εκπαιδευόμενος

Κάθε εκπαιδευόμενος έχει το δικό του wiki, το οποίο μόνο αυτός και ο εκπαιδευτής τους μπορούν να βλέπουν και να επεξεργάζονται.

Κάθε εκπαιδευόμενος έχει το wiki του, το οποίο μόνο αυτός και ο εκπαιδευτής του μπορούν να επεξεργάζονται. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να βλέπουν τα wikis άλλων εκπαιδευόμενων στην ομάδα τους.

Κάθε εκπαιδευόμενος έχει το wiki του, το οποίο μόνο αυτός και ο εκπαιδευτής του μπορούν να επεξεργάζονται. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να βλέπουν τα wikis όλων των άλλων σπουδαστών στη σειρά μαθημάτων.

Εκτός αν οι επιλογές ομάδας έχουν επιβληθεί από τις Ρυθμίσεις της σειράς μαθημάτων, μπορεί κανείς να τις ορίσει μέσω των εικονιδίων επιλογών ομάδας στην αρχική σελίδα της σειράς μαθημάτων, μετά τη δημιουργία του wiki.

  • Ένας εκπαιδευτής μπορεί πάντα να επεξεργάζεται κάθε wiki σε μια σειρά μαθημάτων

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English