ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Αντιστοίχισε τις εικόνες με τους αρχαίους και χριστιανικούς ρυθμούς ναών, που εκφράζει καθεμιά από αυτές

1.JPG
2.JPG
3.JPG
4.JPG
5.JPG
6.JPG