ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 680px-Europe_subregion_map_UN_geoschme.svg.png

Αντιστοίχισε κράτη και περιοχές της Ευρώπης

Ιταλία
Πολωνία
Φινλανδία
Ελλάδα
Γερμανία
Αυστρία
Τσεχία
Αγγλία
Ελβετία
Βουλγαρία
Βέλγιο
Ρωσία
Ρουμανία
Ολλανδία
Νορβηγία
Πορτογαλία