ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΣΚΑΛΙ

Μία από όλες είναι η σωστή απάντηση