Οι συνθήκες ζωής των υποδούλων

Κάνε τη σωστή αντιστοίχιση

Παιδομάζωμα
Εξισλαμισμός
Χαράτσι
Ραγιάδες
Παροικία