4η Σταυροφορία

Βάλε Σωστό ή Λάθος για κάθε πρόταση

Οι Φράγκοι λεηλάτησαν ιερά μνημεία και αφάνισαν πολλά έργα τέχνης
Οι σταυροφόροι "έχασαν" το δρόμο για την Αίγυπτο και πήγαν στην Πόλη
Πολλοί από τους κατοίκους σφάχτηκαν και αιχμαλωτίστηκαν
Οι κατακτητές σεβάστηκαν τους ναούς και τα άλλα μνημεία της Πόλης
Οι άρχοντες των νέων κρατών δεν ήθελαν να ξαναπάρουν την Πόλη
Οι Βενετοί μετέφεραν και τα άλογα του Λυσίππου στη Βενετία
Οι σταυροφόροι πήραν ακόμα και τα ιερά σκεύη από την Αγία Σοφία
Οι Βενετοί εμπόδισαν τους σταυροφόρους να πάνε στην Πόλη