Ανασκόπηση

Αντιστοίχισε τις λέξεις που ταιριάζουν σε κάθε τόπο

παραλία
ναυτιλία
τουρισμός
θάλασσα
πεδιάδα
καλλιέργεια
γεωργία
Νέα Ραιδεστός
δάσος
κτηνοτροφία
υλοτομία
κρύο - χιόνια