Ανασκόπηση

Γράψε στα κενά όποιες από τις παρακάτω λέξεις ταιριάζουν. Πρόσεξε να τις γράψεις με τη σωστή ορθογραφία τους. Αν δυσκολεύεσαι πάτησε το κουμπί "Βοήθεια"

lexilogio.JPG
Σε κάθε απαραίτητο είναι το για να μπορούμε να καταλάβουμε τα σύμβολά του
Το άκρο της το λέμε . Εκεί συνήθως υπάρχει φάρος που προειδοποιεί τους ναυτικούς για κινδύνους.
Το χωριό μας είναι
Στη Λέρνη ζούσε η Λερναία Ύδρα
Το μέρος της ξηράς που καλύπτεται γύρω γύρω από νερό λέγεται
Ο της Θεσσαλονίκης λέγεται Θερμαϊκός
Στον της Κορίνθου, η κατασκευή της διευκόλυνε το εμπόριο και τη μετακίνηση των ανθρώπων.
Το μέρος της θάλασσας που ενώνει δύο θάλασσες και χωρίζει δυο ξηρές λέγεται