Ανασκόπηση

Αντιστοίχισε το χρώμα με το οποίο θα ζωγραφίζαμε σε ένα γεωμορφολογικό χάρτη

την πεδιάδα με
τη θάλασσα με
το βουνό με
το ποτάμι με
τη λίμνη με