Κείμενο Αναφορών

Μπορείτε να καθορίσετε διαφορετικό περιεχόμενο για τις αναφορές.

Επιλέγοντας τον τύπο της αναφοράς

Περίληψη
Αυτή η αναφορά είναι μια λίστα των προσπαθειών στο κουίζ. Περιλαμβάνονται οι προσπάθειες σε "σε εξέλιξη", αλλά δεν εμφανίζονται οι "τρέχουσες" προσπάθειες. Δείχνει την εικόνα και το όνομα του κάθε χρήστη, μαζί με τον βαθμό τους στο κουίζ και το σκορ, το χρόνο και τη διάρκεια της κάθε προσπάθειας. Οι προσπάθειες μπορούν να επιλεχθούν και να διαγραφούν αν χρειαστεί.

Απλά Στατιστικά
Αυτή η αναφορά είναι μια λίστα από όλες τις ολοκληρωμένες προσπάθειες του κουίζ. Οι προσπάθειες που είναι μαρκαρισμένες ως "υπό παράλειψη" ή "σε εξέλιξη" δε συμπεριλαμβάνονται. Δείχνει την εικόνα και το όνομα του κάθε χρήστη, μαζί με τον βαθμό τους στο κουίζ και το σκορ, το χρόνο και τη διάρκεια της κάθε προσπάθειας. Επίσης δείχνει το μέσο όρο των σκορ της κάθε μιας ερώτησης και του συνολικού κουίζ.

Αναλυτικά Στατιστικά
Αυτή η αναφορά δείχνει πλήρη στοιχεία από όλες τις ολοκληρωμένες προσπάθειες του κουίζ. Οι προσπάθειες που είναι μαρκαρισμένες ως "υπό παράλειψη" ή "σε εξέλιξη" δε συμπεριλαμβάνονται. Η αναφορά περιλαμβάνει τους παρακάτω πίνακες:

  • τον πίνακα απαντήσεων, ο οποίος δείχνει πως ο κάθε χρήστης ανταποκρίθηκε σε κάθε ερώτηση σε κάθε μία από τις προσπάθειες του στο κουίζ.
  • τον Πίνακα ανάλυσης αντικειμένων , ο οποίος εμφανίζει σε λίστα τις απαντήσεις σε κάθε ερώτηση και τη συχνότητα της κάθε απάντησης.

Κλικ αναφορά ακολουθίας
Αυτή η αναφορά δείχνει λεπτομέρειες από κάθε κλικ κάθε μαθητή κατα τη διάρκεια των προσπαθειών του κουίζ. Αυτή η αναφορά μπορεί να είναι είναι πολύ μεγάλη και μπορεί να σωθεί και ως αρχείο του Microsoft Excel ή παρόμοιου προγράμματος. Λεπτομέρειες των κελιών αυτής της αναφοράς είναι διαθέσιμες στο Κλικ αναφορά ακολουθίας αρχείο βοήθειας.

Επιλέγοντας χρήστες

Όλοι οι χρήστες
Η αναφορά θα δείξει απαντήσεις όλων των χρηστσών που συμμετείχαν στο κουίζ.Αυτή περιλαμβάνει αυτούς που έχουν "πάρει" το μάθημα, τους "επισκέπτες", τους δημιουργούς και τους Διαχειριστές του συστήματος.

Όλοι οι συμμετέχοντες
Η αναφορά θα δείξει απαντήσεις όλων των μαθητών και των διδασκόντων που συμμετέχουν στο μάθημα, όπως και τις απαντήσεις από τους "επισκέπτες", τους δημιουργούς και τους Διαχειριστές του συστήματος.

Συμμετέχοντες μαθητές
Η αναφορά θα δείξει απαντήσεις όλων των μαθητών που έχουν εγγραφεί και παρακολουθούν το μάθημα. Οι απαντήσεις του διδάσκοντα δεν περιλαμβάνεται στην αναφορά.

Έναν Μαθητή
Η αναφορά θα δείξει απαντήσεις ενός μόνο μαθητή που έχει επιλεχθεί από μια drop-down λίστα με τα ονόματα των μαθητών.

Επιλέγοντας Βαθμούς

Όλες οι Προσπάθειες
Αυτή η αναφορά θα περιλαμβάνει τις απαντήσεις όλων των προσπαθειών ενός χρήστη.

Καλύτερη Προσπάθεια
Αυτή η αναφορά θα περιλαμβάνει μόνο τις απαντήσεις των προσπαθειών με το υψηλότερο σκορ του κάθε χρήστη.

Πρώτη Προσπάθεια
Αυτή η αναφορά θα περιλαμβάνει μόνο τις απαντήσεις από την πρώτη προσπάθεια ενός χρήστη.

Τελευταία Προσπάθεια
Αυτή η αναφορά θα περιλαμβάνει μόνο τις απαντήσεις από την τελευαία προσπάθεια ενός χρήστη.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Προβολή αυτής της βοήθειας στη γλώσσα: English